GPS Society


מוסר כפול של קופות החולים באביזרי רפואה (כגון מד חמצן) בדם ולא רק

בישראל הולכת ומתפתחת הרפואה הפרטית. מאד ברור מדוע. הרקע להתחזקות הרפואה הפרטית היא לבטח קשורה לבעיות אתיות רבות עם ההתנהלות שמציעות קופות החולים. מהן בעצן אותן קופות חולים שעובדות במודל ייחודי למדינת ישראל ? סך הכל חברות ביטוח. חברות שגובות מאיתנו ציבור הצרכנים דמי מינוי חודשיים, בין אם נזדקק לשירותים ובין אם נרגיש כל החודש יוצא מן הכלל ( מזכיר משהו אחר ? ). את דמי המינוי לא נוכל שלא לשלם לקופת החולים, אחרת לא נהיה מכוסים מבחינה בריאותית, ממש כמו עם ביטוח רכב, טיסה או כל פוליסה אחרת. אז אחרי שמבינים שעבור קופות החולים אנחנו בעי ערך כמבוטחים בראש ובראשונה, איפה כאן נמצאת הבעיה ?

באזור חיפה והקריות פועלות קבוצות עם זיקה רפואית טיפולית משתנה. באזור זה, על פי הידוע לנו, פועלות הכי הרבה קבוצות רפואה פרטיות ביחס למספר התושבים – קבוצת הרזיה בקריות, הסרת שיער בלייזר בחיפה ועוד אין ספור מרכזים רפואיים וקליניקות פרטיות. באזור הקריות כנראה השיטה המקובלת בארץ כנראה יצאה קצת משליטה ואיכות הטיפול במבוטח הלכה וירדה ואל הואקום הזה נכנסו מרכזים רפואיים פרטיים. כמו במדינות רבות בחו"ל. לא שבשאר חלקי הארץ אין מרכזים רפואיים כמו קבוצת הרזיה בקריות, פשוט שם קורים דברים בקצב התרחשויות מעט שונה.

הבעיה הבסיסית שיש עם קופות החולים טמונה בעובדה שחברת הביטוח היא זו שמספקת גם את השרות הרפואי. כלומר נוצר תמהיל מדאיג שבו המבטח הוא הנהנה מדמי הביטוח, מעסיק רופאים, מוכר תרופות, מוכר אביזרים ומכשור רפואי כגון מד חמצן בדם ומפעיל את המרכז הרפואי. כל הביצים בסל אחד ועל זה כבר אמרו חכמים מאיתנו לפני שנים רבות שזה לא ממש טוב. כל חוליה בשרשרת צריכה להיות מופעלת על ידי גורם מתמחה שיש לו רק את האינטרס שלו לתחזק. המבטח יבטח, הרופא יטפל, הרוקחים ינפקו תרופות והמבוטח יבוא לקבל את השרות שלו הוא ראוי בלא משוא פנים. המבוטחים צריכים לדעת כי הטיפול אשר ניתן להם חף מכל אינטרסים.

בפועל כל הסיפור יכול להיות שזור בקונספירציות כיד הדימיון הטובה עלינו. כיצד התרופות שאנחנו נוטלים וקופת החולים מרוויחה עליה טוב, נרשמת על ידי הרופא אם צריך ואם לא צריך. כיצד איכות התרופה שאנו מקבלים נקבעת על פי רמת הרווחיות של קופת החולים ולאו דווקא על פי איכותה או מידת התאמתה למטופל. כיצד הרופא שינתח יקבע בגלל מניעים כלכליים ולא רק על פי כישורים או מידת התאמתו לבעיה הרפואית. כך, אם אתם תשימו את האצבע בכל מקום על פני ההליך של קבלת הטיפול הרפואי מקופת החולים תוכלו לצייר רשת של חשדות ובעיות אתיות שרק " אין ברירה " יכול להסביר למה אנחנו ממשיכים לבוא ולבלוע את בעיה המוסרית הזו מבלי להתמרד.
היכנסו לאתר azarim.co.il לפרטים